Day: February 22, 2022

ไฟโซล่าเซล

เลือกไฟโซล่าเซลแบบไหนดีเลือกไฟโซล่าเซลแบบไหนดียุคสมัยนี้อะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัด โดยเฉพาะไฟฟ้า ในเมื่อมีตัวเลือกดีๆ ที่จะช่วยให้เราประหยัดก็ควรจะเลือก อย่าง ไฟโซล่าเซล ซึ่งหลายบ้านก็เริ่มมีการปรับมาใช้ไฟโซลาร์เซลกันมากขึ้น รวมไปถึงเกษตรกร ที่ต้องอยู่ที่สวนที่ไร่ แล้วไม่มีไฟในการใช้ชีวิต ซึ่งก็มีการผลิตโซลาร์เซลออกมาให้ได้นำไปใช้กัน โซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือที่เรียกกันว่า เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic Cell) คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงที่ตกกระทบวัตถุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ หรือ  ไฟฟ้าที่มาจากเเสงนั่นเอง โดยเจ้าโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) มีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี  และจะผลิตไฟฟ้าในขณะที่มีเเดดตอนกลางวัน เก็บไว้ในเเบตเตอร์รี่ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์