วิถีชีวิตคืออะไร ?Slow Life

                   หากว่าด้วยเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบปัจเจกชน หรือการดำเนินชีวิตแบบเป็นกลุ่มวัฒนธรรม อาจจะกล่าวได้เป็นคำสั้นๆง่ายๆคือคำว่า ‘วิถีชีวิต’ (Lifestyle) จะสังเกตได้ว่าหากลองแยกคำนี้ออกจากกัน จะแยกได้เป็นคำว่า ‘วิถี’ หรือรูปแบบ (Style) ผสมกับ ‘ชีวิต’ (Life) ซึ่ง 2 คำนี้นั้นสามารถสำรวจนิยามความหมายของมันได้อย่างลึกซึ้งลงไปอีก แต่หากจะกล่าวความหมายโดยสังเขปของคำว่าวิถีชีวิตนั้น หมายถึงการดำเนินชีวิตของบุคคลใดบุคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งตั้งแต่การมีลมหายใจหรือการเกิดไปจนกระทั่งการหมดลมหายใจหรือการเสียชีวิตนั่นเอง โดยการดำเนินวิถีชีวิตนั้นล้วนประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ที่เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อันได้แก่ ปัจจัยด้านบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านยารักษาโรค ปัจจัยด้านอาหารการกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย และปัจจัยด้านเครื่องนุ่มห่ม ซึ่งการดำเนินตามวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมรอบข้างตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ด้านภาษา วัฒนธรรม และประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจของเมืองนั้นๆ ด้านระบบการเมืองการปกครอง หรือการประพฤติและการปฏิบัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไป   

รูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

                   เนื่องด้วยจากเหตุผลและปัจจัยต่างๆที่กล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบข้าง สภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือวัฒนธรรมต่างๆ จึงทำให้กลุ่มคนหรือปัจเจกชนนั้นจะมีการดำเนินวิถีชีวิตในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น กลุ่มคนที่พักอาศัยในเมืองหลวงกับกลุ่มคนที่พักอาศัยในชนบท  ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างกลุ่มคนที่พักอาศัยในเมืองหลวงนั้น ส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบกว่ากลุ่มคนที่มีที่พักอาศัยอยู่ตามชนบทเป็นอย่างมาก อนึ่ง จะกล่าวได้คือวิถีชีวิตของชาวชนบทส่วนใหญ่มีความเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ มีการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างอิสระ จนกลายเป็นแนวคิดแบบวิถีชีวิตสโลไลฟ์ (Slow Life) แตกต่างกับวิถ๊ชีวิตของชาวเมืองหลวง ที่หากจะให้ใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตสโลไลฟ์ (Slow Life) นั้นคงเป็นไปได้อย่างยาก เนื่องจากปัจจัยด้านจำนวนประชากรที่พักอาศัยในตัวเมืองหลวงกับปัจจัยด้านพื้นที่ที่ค่อนข้างมีจำกัด ส่งผลให้กลุ่มคนในเมืองอาจจะต้องเร่งการใช้จังหวะของชีวิตในแต่ละวันมากกว่ากลุ่มคนในวิถีชีวิตชนบท เป็นต้น

Related Post

บริการรับสร้างบ้าน

3 เรื่องที่เราต้องหาความรู้ก่อนที่จะเริ่มการสร้างบ้าน3 เรื่องที่เราต้องหาความรู้ก่อนที่จะเริ่มการสร้างบ้านในการสร้างบ้านนั้นถ้าหากเรามีเงินละก็เรานำเงินไปวางเป็นก้อน และ ให้ทางบริการรับสร้างบ้าน นั้นสร้างบ้านให้เราเลยก็ได้นะครับ แต่นั้นต้องสำหรับคนที่มีเงินเหลือจริง ๆ ส่วนคนที่เก็บตัง เก็บเงินสร้างบ้านอยู่ละก็จะต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะให้ได้บ้านออกมามีมาตรฐานใช่ไหมครับ ? ดังนั้น สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้าน ในบทความนี้เรานำ 3 เรื่องที่เราต้องหาความรู้ก่อนที่จะเริ่มการสร้างบ้าน  มาบอกกัน มาลองดูดีกว่าครับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง   บริษัทรับสร้างบ้านแบบไหนที่ดี   เรื่องสำคัญเลยนั้นคือ ในเรื่องของบริการรับสร้างบ้านั้นมีมากมาย หลากหลายให้เราเลือกใช้ กัน โดยเราควรจะหาความรู้ว่าบริการรับสร้างบ้านเจ้าไหน หรือ ผู้รับเหมาคนไหน ที่เราสามารถและไว้ใจให้มาดูแลการก่อสร้าง  ก่อบ้านของเราให้เป็นรูปเป็นร่างซึ่งถ้าหากเราหาบริการรับสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งได้บ้านที่ดี และ มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นนะครับ   แบบบ้าน กับการออกแบบ้าน   อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนั้นคือ

กำจัดปลวก ตลิ่งชัน

3 ข้อควรระวังในการ เลือกใช้บริการกำจัดปลวก3 ข้อควรระวังในการ เลือกใช้บริการกำจัดปลวกปลวกหนึ่งในปัญหาหลัก ๆ ของบ้านเราคนไทย ที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือ แม้กระทั่งบ้านไม้ของเราก็ต้องเจอกับปัญหากปลวกอย่างแน่นอน ซึ่งหลาย ๆ คนนั้นอาจจะต้องเจอกับปลวกและ แน่นอนว่าต้องเลือกใช้บริการกำจัดปลวก เพื่อให้ปลวกภายในบ้านของเราหายไปจากบ้านของเรา ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง ข้อควรระวังในการ เลือกใช้บริการกำจัดปลวก  ว่ามีเรื่องอะไรต้องระวังกันบ้าง ?   เมื่อเสร็จสิ้นการกำจัดปลวกไม่ควรเข้าบ้านทันที   อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องระวังไว้เลยนั้นคือในเรื่องของการระมัดระวังเมื่อเสร็จสิ้นการฉีดปลวก หรือ การกำจัดปลวกแล้ว เราจะต้อง รอให้เวลาผ่านไปสักพักก่อนเพื่อไม่ให้สารเคมีนั้น เข้าสู่ร่างกายเรา และ ทำอันตรายกับเราดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการกำจัดปลวกแล้ว ควรปล่อยทิ้งไวสัก 2-3 ชม. ก่อนก็ได้นะครับ   ควรเลือกบริษัทที่มีหน้าสาขา