วิถีชีวิตคืออะไร ?Slow Life

                   หากว่าด้วยเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบปัจเจกชน หรือการดำเนินชีวิตแบบเป็นกลุ่มวัฒนธรรม อาจจะกล่าวได้เป็นคำสั้นๆง่ายๆคือคำว่า ‘วิถีชีวิต’ (Lifestyle) จะสังเกตได้ว่าหากลองแยกคำนี้ออกจากกัน จะแยกได้เป็นคำว่า ‘วิถี’ หรือรูปแบบ (Style) ผสมกับ ‘ชีวิต’ (Life) ซึ่ง 2 คำนี้นั้นสามารถสำรวจนิยามความหมายของมันได้อย่างลึกซึ้งลงไปอีก แต่หากจะกล่าวความหมายโดยสังเขปของคำว่าวิถีชีวิตนั้น หมายถึงการดำเนินชีวิตของบุคคลใดบุคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งตั้งแต่การมีลมหายใจหรือการเกิดไปจนกระทั่งการหมดลมหายใจหรือการเสียชีวิตนั่นเอง โดยการดำเนินวิถีชีวิตนั้นล้วนประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ที่เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อันได้แก่ ปัจจัยด้านบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านยารักษาโรค ปัจจัยด้านอาหารการกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย และปัจจัยด้านเครื่องนุ่มห่ม ซึ่งการดำเนินตามวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมรอบข้างตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ด้านภาษา วัฒนธรรม และประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจของเมืองนั้นๆ ด้านระบบการเมืองการปกครอง หรือการประพฤติและการปฏิบัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไป   

รูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

                   เนื่องด้วยจากเหตุผลและปัจจัยต่างๆที่กล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบข้าง สภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือวัฒนธรรมต่างๆ จึงทำให้กลุ่มคนหรือปัจเจกชนนั้นจะมีการดำเนินวิถีชีวิตในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น กลุ่มคนที่พักอาศัยในเมืองหลวงกับกลุ่มคนที่พักอาศัยในชนบท  ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างกลุ่มคนที่พักอาศัยในเมืองหลวงนั้น ส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบกว่ากลุ่มคนที่มีที่พักอาศัยอยู่ตามชนบทเป็นอย่างมาก อนึ่ง จะกล่าวได้คือวิถีชีวิตของชาวชนบทส่วนใหญ่มีความเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ มีการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างอิสระ จนกลายเป็นแนวคิดแบบวิถีชีวิตสโลไลฟ์ (Slow Life) แตกต่างกับวิถ๊ชีวิตของชาวเมืองหลวง ที่หากจะให้ใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตสโลไลฟ์ (Slow Life) นั้นคงเป็นไปได้อย่างยาก เนื่องจากปัจจัยด้านจำนวนประชากรที่พักอาศัยในตัวเมืองหลวงกับปัจจัยด้านพื้นที่ที่ค่อนข้างมีจำกัด ส่งผลให้กลุ่มคนในเมืองอาจจะต้องเร่งการใช้จังหวะของชีวิตในแต่ละวันมากกว่ากลุ่มคนในวิถีชีวิตชนบท เป็นต้น

Related Post

วิธีการประหยัดในเมืองกรุง

วิธีการกินอยู่อย่างประหยัดในเมืองกรุง ตอนที่ 2วิธีการกินอยู่อย่างประหยัดในเมืองกรุง ตอนที่ 2          มาต่อกันที่วิธีการประหยัดในเมืองกรุง วิธีที่ 3 กันครับ วิธีนี้จะออกแนวการ “เอาชีวิตรอด” หน่อยนะครับ 4. อาหารฟรีมีอยู่แค่ไม่อาย จริงๆนี้เป็นวิธีที่ไม่น่าใช้เท่าไรนะครับ แต่หากจำเป็นที่จะต้องประหยัดเงินจริงๆ การใช้วิธีนี้เป็นไม้ตาย ก็ดูไม่น่าเกลียดเท่ากับการอดยากตายจริงไหมครับ จริงๆ ตามโรงเจหรือลานคนเมืองในทุกเย็นของแทบทุกวันจะมีการแจกจ่ายอาหารสำหรับคนยากไร้และคนไร้บ้านอยู่นะครับ การที่เราไปรับของกินของใช้เหล่านั้น จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับ แต่วิธีนี้จริงๆ ขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่ตกยากจริงๆ น่าจะดีกว่านะครับ จะไม่ได้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นมากเกินไป         มาต่อกันที่วิธีที่ 4 นะครับ 4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย หรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่เลวนัก หากประสงค์จะบริหารการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีมาตรฐาน

หางานกรุงเทพ

3 วิธี ในการหางานอย่างไรให้ได้งาน3 วิธี ในการหางานอย่างไรให้ได้งานในการหางานนั้นเชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะยังไม่รู้ช่องทางที่ดีพอ ไม่รู้วิธีการหางานอย่างไรให้ถูกจัด จึงทำให้บางทีการหางานนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากกว่าที่คิด แต่แท้จริงแล้วการหางานนั้นไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดนะครับ มีวิธีการมากมายที่จะช่วยให้เราเพิ่มโอกาสในการหางานได้มากขึ้น และ ในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึงวิธี ในการหางานอย่างไรให้ได้งาน   พยายาอัพเดตข้อมูล ตัวเองเสมอ   ในการหางานนั้นปัจจุบัน นั้นเราสามารถหางานผ่านช่องทางการหางานออนไลน์ได้แล้ว ตามเว็บไซต์หางานดัง ๆ ต่าง ๆ มากมายที่มีให้เราใช้บริการกัน ซึ่งหนึ่งในช่องทางหลัก ๆ ของการหางานนั้นก็คือ เว็บไซต์หางานที่จะช่วยให้เราสามารถหางานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และ ในเว็บไซต์นั้นก็จะ Resume ข้อมูลส่วนตัวของเราไว้แล้ว ดังนั้นหน้าที่ของเรานั้นคือการพยายามอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ และ